Szczepionki

Istnieje wiele leków, które zrewolucjonizowały medycynę. Antybiotyki wyeliminowały wiele przypadków zakażeń będących dawniej jedną z głównych przyczyn zgonów. Leki znieczulające umożliwiły rozwój chirurgii. Wprowadzenie leków przeciwnowotworowych spowodowało, że rak nie zawsze oznacza wyrok śmierci. Przykłady można by mnożyć. Jednak szczególne miejsce w rozwoju medycyny odegrały szczepionki. Od chwili wprowadzenia do praktyki medycznej, szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na groźne choroby zakaźne, ratując rocznie miliony dzieci na całym świecie. Szczepienia praktycznie wyeliminowały takie choroby jak ospa prawdziwa, błonica czy polio. Zaniechanie szczepień, a tym samym zmniejszenie liczby uodpornionych osób, grozi powrotem epidemii. Przykładem mogą być wydarzenia, które miały miejsce na Ukrainie w 1995 roku – z powodu zaniechania szczepień, na błonicę zachorowało tam 5 tys. osób, z czego 200 zmarło.

 

W dzisiejszych czasach wiodącą przyczyną zgonów dzieci poniżej 5 roku życia są choroby wywołane przez pneumokoki (Streptococcus pneumoniae). Każdego roku na całym świecie te zjadliwe bakterie są przyczyną nawet miliona zgonów dzieci w wieku do 5 lat. Z tego właśnie powodu choroby pneumokokowe zostały, obok malarii, uznane przez Światową Organizację Zdrowia za najwyższy priorytet wśród chorób, którym można zapobiegać przez szczepienia. 

Pneumokoki

Łatwo przenoszą się przez kichnięcie czy kaszel. Ponad 60% polskich dzieci w żłobkach i przedszkolach oraz ponad 20% dzieci wychowywanych w domach jest nosicielami pneumokoków. Zakażenie pneumokokiem rozpoczyna się często ...

dowiedz się więcej

Meningokoki

Pneumokoki, meningokoki i  pałeczka hemofilna typu b stanowią szczególne zagrożenie jako przyczyna najcięższych tzw. Inwazyjnych zakażeń (ICh), czyli zapaleń opon mózgowo-rdzeniowych czy sepsy1. Dlatego zapobieganie tym chorobom ...

dowiedz się więcej

Kleszczowe zapalenie mózgu (KZM ) 

Kleszcze to krwiopijne pajęczaki, które osiągają rozmiary od 1 do 30 mm. Zamieszkują niemal wszystkie miejsca na Ziemi. W Polsce żyje 19 gatunków z 900 znanych. Na ich atak narażone są głównie osoby aktywne, które spędzają dużo czasu w ..

dowiedz się więcej

Szczególne miejsce w rozwoju medycyny odegrały szczepionki. Od chwili wprowadzenia do praktyki medycznej, szczepienia ochronne znacząco zmniejszyły liczbę zachorowań na groźne choroby zakaźne, ratując rocznie miliony dzieci na całym świecie.