Neurologia i psychiatria

Choroby neurologiczne i psychiczne są odpowiedzialne za niektóre z najbardziej pustoszących zaburzeń naszych czasów, powodując istotne upośledzenia u pacjentów na całym świecie. Nasi naukowcy próbują oddziaływać na choroby neurodegeneracyjne i neuropsychiczne poprzez podejście określane jako medycyna precyzyjna (ang. Precision Medicine), zakorzenione w biologii, neuroobrazowaniu, wykorzystaniu nowych biomarkerów i dogłębnym poznaniu układów mózgowych.

 

Neurobiolodzy badają pochodzenie chorób ośrodkowego układu nerwowego (OUN) przy wykorzystaniu wiedzy z dziedziny genetyki, neurofizjologii oraz obrazowania czynnościowego mózgu w celu opracowania leków nowej generacji. Ból obejmuje oddzielną grupę schorzeń o wyjątkowym podłożu biologicznym, oddziałując na pacjentów w różny sposób w zależności od współwystępujących chorób, uwarunkowań genetycznych i psychologicznych.

 

Dzięki jednemu z najobszerniejszych portfolio terapii bólu w branży farmaceutycznej, firma Pfizer przyjmuje wielopłaszczyznowe podejście do leczenia bólu, opracowując nowe i unikalne podejścia o różnych mechanizmach działania, zróżnicowane możliwości terapeutyczne oraz szereg technologii podawania leków. Koncentrujemy się również na opracowaniu nowych leków stosowanych w zaburzeniach sensorycznych, w których istnieje istotna niezaspokojona potrzeba medyczna, takich jak utrata słuchu. Badacze zajmujący się bólem pracują nad opracowaniem nowych leków i ulepszonych postaci leków oraz preparatów złożonych zawierających istniejące leki.