Pfizer Oncology

Dział Onkologii firmy Pfizer zaangażowany jest w proces badawczo-rozwojowy  innowacyjnych opcji terapeutycznych poprawiających perspektywy leczenia pacjentów z chorobą nowotworową. Badania naukowe prowadzone przez firmę Pfizer, koncentrują się przede wszystkim na spersonalizowanym podejściu do leczenia każdego pacjenta oraz na odpowiednim dostosowaniu terapii w oparciu o molekularną i/lub biologiczną charakterystykę choroby. Głównym celem badań jest opracowywanie substancji, które mogą zwiększyć szanse przeżycia pacjentów. Dział onkologii firmy Pfizer aktywnie współpracuje z organizacjami i stowarzyszeniami , zarówno środowisk lekarskich, jak i pacjenckich, w celu ułatwienia dostępu pacjentów i badaczy do badań klinicznych oraz dostępu do nowych leków oraz metod terapeutycznych.

 

Dział Onkologii firmy Pfizer prowadzi badania ponad 20 substancji znajdujących się w różnych fazach rozwoju, w tym kilku pierwszych w swojej klasie. Obecnie prowadzonych jest ponad 200 badań klinicznych, których przedmiotem są najczęstsze i najtrudniejsze w leczeniu nowotwory takie jak: rak płuca, prostaty, jelita grubego i odbytnicy, piersi, wątroby oraz nerki. Wyniki tych badań, mogą zasadniczo wpłynąć na zapewnienie pacjentom lepszego, bardziej podmiotowego leczenia, o dłuższych wskaźnikach przeżycia w różnych typach nowotworów. 

Leki firmy Pfizer, wskazane są w leczeniu różnego typu nowotworów:

  1. zaawansowany i (lub) z przerzutami rak nerki (MRCC) u dorosłych, 
  2. nieoperacyjne i (lub) z przerzutami  nowotwory podścieliskowe przewodu pokarmowego (GIST) u dorosłych, po niepowodzeniu leczenia imatynibem ze względu na oporność lub nietolerancję, 
  3. nieoperacyjne lub z przerzutami wysoko zróżnicowane nowotwory neuroendokrynne trzustki (pNET) u dorosłych, u których doszło do progresji choroby
  4. nawracający i (lub) oporny chłoniak z komórek płaszcza (MCL) u dorosłych pacjentów.
  5. wcześniej leczony ALK-dodatni niedrobnokomórkowy rak płuca (ALK-positive NSCLC). Przy kwalifikacji pacjentów do leczenia naszym produktem leczniczym konieczne jest wykonanie dokładnego i zwalidowanego testu w kierunku ALK.