Kardiologia

Choroby  serca i naczyń są jednymi z najczęstszych chorób nękających ludzkość. Do chorób serca i naczyń należą między innymi takie jednostki chorobowe jak: nadciśnienie tętnicze, choroba wieńcowa, zawał serca, niewydolność serca,  zaburzenia rytmu serca:  np. migotanie przedsionków,  inne choroby mięśnia sercowego,   miażdżyca, choroby naczyń, udar mózgu.   

Choroby serca i naczyń są też główną przyczyną przedwczesnej śmierci wielu ludzi. Według danych WHO w 2005 roku umarło z powodu chorób serca i naczyń 17, 5 miliona ludzi na świecie (w 1990 roku liczba ta wynosiła 14,4 miliona). Głównymi przyczynami zgonów wśród wszystkich chorób serca i naczyń były: choroba wieńcowa (7,6 miliona osób), udar mózgu (5,7 mln osób)  i choroba reumatyczna serca. WHO przewiduje w 2015 roku kolejny wzrost śmiertelności z przyczyn sercowo-naczyniowych do liczby 20 milionów, co będzie stanowić ok. 30% wszystkich zgonów na świecie(1).  Naukowcy ocenili, że podstawowymi czynnikami ryzyka  zarówno zachorowania jak i śmiertelności w przypadku chorób serca i naczyń są nadciśnienie tętnicze, wysoki poziom cholesterolu, nieprawidłowe odżywianie, otyłość, palenie papierosów, brak aktywności fizycznej oraz stres.

 

Firma Pfizer dostrzegając ten istotny problem zdrowotny ludzkości, w trosce o zdrowszy świat umożliwiła wielu ludziom dostęp do terapii zmniejszających ryzyko zachorowania i śmiertelności z powodu  chorób  serca i naczyń.  

Zaburzenia gospodarki tłuszczów

Zaburzenia gospodarki tłuszczów są główną  przyczyną rozwoju miażdżycy i w jej następstwie rozwoju  innych chorób serca i naczyń np. choroby wieńcowej, zawału serca, udaru mózgu. W dalszym ciągu jednak więcej niż połowa dorosłych Polaków ma poziom cholesterolu powyżej 190 mg/dl. Wśród około 18 mln Polaków z hipercholesterolemią aż 10,8 mln nie jest świadoma tego faktu.2 Dzięki możliwościom stworzonym przez firmę Pfizer można uregulować poziom niekorzystnych tłuszczów doprowadzając do spadku  ich wartości i zmniejszenia dzięki temu ryzyka zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych.

 

Korzystając z możliwości leczenia nadciśnienia tętniczego  stworzonych przez firmę Pfizer można zmniejszyć dodatkowo ryzyko  zachorowania  i śmierci z powodu chorób serca i naczyń.  Według polskich danych opublikowanych w 2011 roku nadal ok. 3 milionów Polaków nie wie, że choruje z powodu nadciśnienia tętniczego.(2)

Otyłość

Otyłość jest kolejnym czynnikiem ryzyka, które przyczynia się do rozwoju chorób serca i naczyń oraz zwiększa ryzyko śmierci z powodów sercowo-naczyniowych. Otyłość stanowi także czynnik ryzyka zachorowania na cukrzycę. Wśród możliwości terapeutycznych oferowanych przez Pfizer Polska znajdują się także leki, które regulują poziom cukrów we krwi  i stanowią kolejną możliwość zmniejszenia ryzyka związanego z rozwojem chorób serca i naczyń.

Palenie papierosów

Palenie papierosów jest kolejnym, uznanym przez naukowców czynnikiem ryzyka zachorowania na wiele chorób, w tym oprócz choroby nowotworowej także chorób serca i naczyń.  Pomimo, że w porównaniu do lat wcześniejszych w 2011 zanotowano spadek liczby palących Polaków (o 7% mniej niż 10 lat temu) nadal 27% Polaków pali papierosy . Niestety odsetek palących kobiet w ostatnim dziesięcioleciu zmniejszył się jedynie o 3%, podczas gdy mężczyzn pali już 12% mniej.(2)
Firma Pfizer udostępniła  palaczom papierosów  innowacyjną terapię uzależnienia od nikotyny.  Zaprzestanie palenia papierosów może przyczynić się zmniejszenia ryzyka rozwoju chorób i zgonów z przyczyn sercowo-naczyniowych.  

 

Choroby serca i naczyń mogą prowadzić do bardzo poważnych  innych chorób np. niewydolności serca. Niewydolność serca prowadzi do zaburzeń funkcjonowania całego organizmu i stanowi wskazanie do rozpoczęcia terapii mającej na celu poprawę stanu mięśnia sercowego oraz pracy serca. Firma Pfizer także i w tym zakresie umożliwiła pacjentom chorującym z powodu pozawałowej niewydolności serca oraz przewlekłej niewydolności serca dostęp do nowoczesnej terapii nacelowanej na poprawę jego funkcjonowania. 

Zakrzepica

Zakrzepica jest kolejną jednostką chorobową z grupy chorób serca i naczyń, która może prowadzić do rozwoju innych chorób, groźnych powikłań lub śmierci. Zakrzepica jest przyczyną najgroźniejszej choroby w zakresie układu sercowo-naczyniowego, jaką jest udar mózgu. Dane epidemiologiczne WHO wskazują na udar mózgu jako drugą najczęstszą przyczynę zgonów na świecie. W 2004 roku z powodu udaru zmarło 5,7 miliona ludzi, co odpowiada 9,7 proc. wszystkich zgonów (dla porównania choroba niedokrwienna serca była przyczyną 7,2 miliona zgonów, co stanowi 12,2 proc. wszystkich zgonów) 3. Udar mózgu może być  główną przyczyną długotrwałej niesprawności chorych, tym samym niesie ze sobą istotne następstwa nie tylko kliniczne, ale także socjalne i ekonomiczne. Szacuje się bowiem, iż blisko połowa chorych, którzy przeżyją ostrą fazę udaru mózgu, nie jest w stanie samodzielnie wykonywać czynności dnia codziennego i zależy od pomocy innych osób.(3)

Firma Pfizer Polska w stowarzyszeniu z firmą BMS umożliwiła pacjentom chorującym z powodu migotania przedsionków w przebiegu, którego występowanie udaru mózgu jest wyjątkowo częste (obecność  migotania przedsionków wiąże się z 5-krotnym wzrostem ryzyka udaru mózgu, ok. 20% wszystkich udarów mózgu jest jego powikłaniem(4)) dostęp do jednej z najnowocześniejszych terapii profilaktycznych przeciwzakrzepowych zapobiegających wystąpieniu tej groźnej choroby. 

 

Podsumowując: Pfizer jest firmą farmaceutyczną, która w historii swojej działalności umożliwia ludziom na całym świecie dostęp do najnowocześniejszych terapii najgroźniejszych, cywilizacyjnych chorób jakimi są choroby serca i naczyń, stanowiących najczęstszą przyczynę przedwczesnego zgonu. 

 

Pfizer umożliwił ludziom całego świata dostęp do najnowocześniejszych terapii najgroźniejszych, cywilizacyjnych chorób jakimi są choroby serca i naczyń, stanowiących najczęstszą przyczynę przedwczesnego zgonu.

Znajdź lek