Misja

X

Pfizer inwestuje ponad 7 miliardów dolarów rocznie w badania naukowe i rozwój nowych produktów w ramach większej liczby obszarów terapeutycznych niż jakakolwiek inna firma w tej gałęzi

przemysłu. Firma współpracuje z ponad 250 partnerskimi ośrodkami badań i rozwoju na całym świecie.

Krzysztof,
Dział współpracy ze szpitalami

Jesteśmy czasem jak pogotowie, potrafimy dowieźć lek do apteki szpitalnej, w której pacjent na niego czeka.

Katarzyna,
Dział ds. Personalnych

Nasi pracownicy przyczyniają się do sukcesu Pfizer na świecie. Chcemy pozyskać pracowników, którzy mają wysoką motywację do działania.